۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

+15 Energy & Sex / funny

اگر

  سکس = انرژی
 پس 

آلت مرد = نیروگاه آبی          

آلت زن = نیروگاه حرارتی       

باسن = نیروگاه گازی            

بیضه = نیروگاه هسته ای         

اسپرم = اورانیوم غنی شده      

شورت = نطنز                   

ازدواج = غنی سازی           

محضر = آژانس انرژی اتمی 

طلاق خروج از ان تی پی   

پریود = تعلیق اجباری          

          صیغه = انرژی هسته ای حق مسلم ماست
ارسال یک نظر