۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

چي فكر مي كرديم ..... چي شد .

چیزی که موقع درس خوندن فکر میکردیم میشیم


Klik   hier voor meer gratis plaatjes


 چیزی که شدیم
Klik hier voor meer gratis plaatjes


 مادرامون بعد عروسی انتظار اینو داشتن

Klik hier voor meer gratis plaatjes


مادر شوهرامون اینو


Klik hier     voor   meer   gratis   plaatjes 
وقتی اسم ازددواج میومد چیزی که از همسر تو ذهنمون بودKlik hier voor meer gratis plaatjes چیزی که دیدیم

Klik hier voor meer gratis plaatjes
ارسال یک نظر