۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه

Fwd: Fw: همسايه 
*'@^@||| dizzy*~X( at wits' end*:)) laughing
ازخونه همسايه بوي كيك اومد.بعدش
بوي آش رشته اومد
الانم بوي قورمه سبزي مياد
ميخوام برم دربزنم بگم :مابه جهنم
خودتون اسهال ميشين بدبختا
*:(( crying--
مانی
Iran Web Hostارسال یک نظر