۱۳۹۳ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

سفر جنوب

برای دیدن یکی ازکهن ترین پرستشگاههای ایران زمین و بسیاری آثارارزنده دیگر,راهی شهرباستانی شوش وشوشترمی شویم
دیدار اززیگورات چغازنبیل,کاخ آپادانا,قلعه فرانسویها,موزه شوش,هفت تپه,قلعه سلاسل,آبشارهای شوشتر,پلهای تاریخی برروی رودهای دزوکارون,کاروانسراهای قدیمی,بقره دانیال نبی,کاخ شاهور,برجکلاه فرنگی و.....

معبد چغازنبیل
( ناییشگاه ی باستانی که در زمان عیلامی ها و در حدود 1250 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده است و از جمله مکان
هايی است که در یونسکو ثبت جهانی شده است.)
این سازه در ۱۹۷۹ اولین اثر تاریخی از ایران بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو جا ‌یگرفت. جامعه بین المللی
برای آن ارزش استثنائی و جهانی قایل است.

سازه های ۴۰۰۰ ساله آبشارهای شوشتر
سازه های آبی شوشتر مجموعه ای به هم پیوسته از پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های عظیم هدایت
هستند که در ارتباط با یکدیگر کار م ی کنند بنای اولیه این سازه ها در دوران هخامنشیان تا ساسانیان برای بهره گیری
بیشتر از آب ساخته شده است در سفرنامه مادام ژان دیولافوا باستان شناس نامدار فرانسوی از این مجموعه به عنوان
بزرگ ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد شده است. ابن بطوطه جهانگرد مشهور عرب نیز می نویسد:
وقتی اعراب ایران را فتح کردند آبشارهای شوشتر را جزو عجایب هفتگانه جهان می دانستند.
‌ سازههای آبی شوشتر در دوران ساسانیان، جهت بهره‌گیری از نیروی ‌ آب بهعنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده
است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشاره ا، کانال‌ ‌ ها و تونلهای عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت
استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند
مجموعه سازه های آبی شوشتر و آسیاب های آبی با توجه به زمان ساخت آن ها که به زمان ساسانیان نسبت داده می شود،
از شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان است ا ین شاهکار هم در ا یران و هم در جهان ب ی نظیر است و همه ساله
جهانگردانی از سراسر جهان برای بازدید از این مجموعه شگفت به شوشتر سفر م ی کنند در طول سال نیز پژوهشگران
سازه های سنگی باستانی و محققین سازه ها ی آبی تاریخی به شوشتر سفر م ی کنند و به پژوهش در ساختار مهندس ی
مجموعه آبشارهای شوشتر و محوطه های باستانی «گرگر» می پردازند.
قلعه باستانی و كاخ آپادانا
حکومت فرانسه در سال 1894م با اخذ امتیاز انحصاری حفار ‌یهای باستان شناسی در شوش متمرکز شد. ژاک دمورگان
(که کاشف نفت در ا یران است)، در 16 دسامبر 1897 میلادی با مسئولیت جدیدش وارد شوش شد و برای تامین محلی
برای زندگی اعضای ه یات باستان‌شناسی فرانسه و نیز محافظت از اش ایی مکشوفه، در مدت شش ماه قلعه ‌ای به سبک
معماری اروپای قرون وسط ی بر رو ی تپه
اکروپل که به معنا ی بالاترین نقطه شهرست بنا
کرد. او ا ین دژ مستحکم را با آجرها ی بر جا
مانده از کاخ آپادانا و چغازنبیل و محوطه باستانی
هفت تپه بر مبنا ی نقشه زندان باستیل فرانسه بنا
نهاد. در واقع ا ین قلعه موزه ‌ای از آجرها ی
‌ دورههای ایلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی
است. ( وقتی به آجرها ی این قلعه نگاه کن ید،
آجرهای لعابدار یا آجرها ی منقش به خط م یخی
کاملا مشهود است.)ین فرانسوی هرچه را که توانست، استخراج کرد و به موزه لوور و د یگر موزه‌های اروپا فرستاد و هرچه که فرستادنی
نبود در ساخت قلعه به کار گرفت! و اینگونه است که اکنون از کاخ آپادانا چیزی جز چند پای ستون و چند تکه سنگ باقی
نمانده است! آشوربانیپال بین سال‌ه ای 460-465 قبل از میلاد شهر شوش را فتح کرد و آنرا با خاک یکسان کرد. داریوش
اول هخامنشی آنجا را بازسازی نمود و کاخ آپادانای خود را در تپه شاه ی برپا نمود. خشایارشا نیز در شوش زندگی می
کرده است.
در حدود سال ها ی ۵۲۱_۵۱۵پیش از م یلاد،
داریوش بزرگ پادشاه هخامنش ی دستور داد که بر
روی آثار و بقا ایيی که از ایلامی ها بجا مانده بود،
ساخته شود.این کاخ به علت خوش آب وهوابودن
در فصل زمستان، قصرزمستانی شاهان هخامنشی
بوده است .کاخ آپادانادرشهر تار یخی شوش،
پایتخت زمستانی داریوش اول بود که تا زمان حمله
اسکندر به ایران، شکوه وعظمت خود راحفظ کرد.
اکنون چیزی جز یک و یرانه ازآن باقی نمانده

--

Mani
google plus : manidigit
instagram : manihajali
: nimaormani
Yahoo ID:
nimaormani
: nimaormani
: +989399500926
---------------------

آرتیکولاتور Articulatorطراحی سایت
   ManiCO.ir       Irwhost.com
ارسال یک نظر