۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

جدیدن تو sms سلام یه "س" مینویسن !!!!!
همینجوری پیش بره sms خالی میفرستن خودمون باید بفهمیم منظورشون چیه


--
Manico.ir

Google Plus ID : manidigit
Facebook ID : nimaormani
Yahoo ID : nimaormani
Skype : nimaormani
oovoo : nimaormani


http://irwhost.com/http://manico.ir/

ارسال یک نظر